كيميا رسانه فردا
 1397-9-23  خوش آمديد
{krf}
{krf}
{krf}
كاربران حاضر در سايت: 2

بازديد صفحات: 5474365
{krf}
 

 

nothing nothing nothing
 
آزمایشگاهيكي از ويژگي هاي سيستم هاي آموزشي پيشرو استفاده از تكنولوژي آموزشي و در بعدي فراتر تأكيد بربعد عملي آموزش است. چنين برداشت مترقي از آموزش باعث مي شود تا معماري يك مدرسه طرح و نقشه متفاوتي را پيش رو بگذارد. از همين روست كه مدارس تنها نيمكت و تخته سياه نيستند. كتابخانه ها، آزمايشگاه ها و حتي سالن هاي بازي اجزاي جدانشدني ساختار يك مدرسه هستند. آزمايشگاه هاي علوم و حتي ابعاد عملي تر برخي دروس ديگر مانند نمايش فيلم و عكس تأثيرگذارترين بخش آموزش دروس به حساب مي آيند. شايد به همين دليل است كه هنوز خاطره آزمايش تعيين گروه خوني يا رشته هاي يك برگ در خاطر دانش آموزان باقي است. اين همه تأكيدي است بر حفظ و گسترش شيوه هاي آموزشي كه هر چه پاياتر و كاراتر است.

 

دبستان نسل هوشمند

 

آزمایشگاه دبستان هوشمند بر همین اساس محلی جهت کشف عملی و کاربردی علم برای دانش آموزان پویشگر و علاقمند است.کلیه تجهیزات آزمایشگاهی , کامپیوتر و ویدئو پروژکتور در آزمایشگاه دبستان هوشمند در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد تا بتوانند با درک شهودی دامنه علم خود را افزایش دهند.

 1393-09-05 18:10:04 بازديد: 7722
نسخه چاپي
nothing nothing
 

 

 

 


 

 


Kimia Rasaneh Farda Ltd.
Eghtesad Novin Bank   Karafarin Bank   Keshavarzi Bank   Maskan Bank   Mellat Bank   Melli Bank   Parsian Bank   Refah Bank   Saderat Bank   Saman Bank   Sanat and Madan Bank   Sepah Bank   Tejarat Bank
Valid Section 508 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS]