كيميا رسانه فردا
 1397-9-23  خوش آمديد
{krf}
{krf}
{krf}
كاربران حاضر در سايت: 3

بازديد صفحات: 5474369
{krf}
 

 

nothing nothing nothing
 
درباره مدرسهجامعه جهاني با سرعت به سمت اطلاعاتي شدن پيش مي‌رود و ما براي اين که از اين قافله عقب نمانيم بايد به طور مستقيم در جريان توليد اطلاعات جهاني قرار داشته باشيم و اين الزامي است که شرايط نوين دنيا مي‌طلبد به همين دليل فرزندان ما نيز بايد بياموزند که در جامعه اطلاعاتي چگونه مي‌توانند ديتا توليد و چگونه آن را مصرف کنند. ايجاد مدارس هوشمند در همين راستا، يکي از الزامات جامعه جوان ما محسوب مي‌شود.قرن21 به سمتي مي رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت هاي رايانه اي نياز خواهند داشت. ورود به اين عرصه به نوع جديدي از آموزش نياز دارد که با آموزش سنتي کنوني به خصوص آنچه هم اکنون در مدارس کشور ما در جريان است همخواني ندارد.

در «مدارس هوشمند» رايانه در نحوه تدريس و ارزشيابي تاثير مي گذارد و برنامه هاي درسي را تا حدودي تغيير مي دهد. ولي در عين حال کارکردهاي اجتماعي مدارس بر جاي خود باقي مي ماند چون در روابط اجتماعي به دانش آموزان ياري مي رساند. در اين مدارس دانش آموزان مي آموزند انبوهي از اطلاعات را پردازش کنند و از اين اطلاعات در جهت يادگيري بيشتر استفاده کنند. دانش آموزان حتي مي توانند با منابع علمي جهان و معلمان و بچه هاي مدارس ديگر ارتباط برقرار کنند. در «مدارس هوشمند» معلمان مي توانند به جاي اينکه تلاش کنند خودشان پاسخي براي پرسش هاي دانش آموزان پيدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هايشان را در رايانه پيدا کنند و براي بقيه بازگو کنند. البته «مدارس هوشمند» اين کارآيي را نيز دارند که به دانش آموزان نشان دهند چه اطلاعاتي در وب «موثق» است تا کودکان و نوجوانان ضمن دريافت اطلاعات درست تحت تاثير تبليغات سو»اينترنت هم قرار نگيرند. در نهايت بکارگيري رايانه به معلمان خوش فکر کمک مي کند به دوره آموزش براساس کتاب محوري و سخنراني تک گويانه معلم در کلاس خاتمه دهند و سيستم آموزشي را به شکل سيستم مشارکتي، مبتني بر آموزش توانايي هاي پژوهش، جمع بندي، تحليل و نتيجه گيري دانش آموزان تبديل کنند.

با توجه به مطالب فوق مدرسه هوشمند در سال 1387 با یاری پروردگار آغاز به کار کرد تا بتواند راهی نو در شیوه های آموزشی و پرورشی ایجاد کرده و زمینه رشد و شکوفایی فرزندان ایران زمین را فراهم آورد.

برنامه های آموزشی در مدرسه هوشمند به کمک فناوری اطلاعات اه شیوه ای نوین اجرا میگردد.محتوای آموزشی الکترونیکی که در اختیار آموزگاران قرار دارد میتواند سرعت , اثربخشی و جذابیت آموزش را چندین برابر نماید.همچنین برنامه های متوع دیگری که در کنار آموزش علمی برای کودکان طراحی و پیاده سازی میشود تاثیر بسزایی در رشد روحی و جسمی دانش آموزان خواهد داشت.
1396-11-28 18:16:34 بازديد: 11285
نسخه چاپي
nothing nothing
 

 

 

 


 

 


Kimia Rasaneh Farda Ltd.
Eghtesad Novin Bank   Karafarin Bank   Keshavarzi Bank   Maskan Bank   Mellat Bank   Melli Bank   Parsian Bank   Refah Bank   Saderat Bank   Saman Bank   Sanat and Madan Bank   Sepah Bank   Tejarat Bank
Valid Section 508 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS]